เสนอร่างความคิดเพื่อการรับมือโควิด-19 เราควรระวังอะไรบ้าง?

สนอร่างความคิดเพื่อการรับมือโควิด-19 (covid-19) ณ พ.ค. 65 และเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 – 2565 เราควรระวังอะไรบ้าง? + ส่วนประกอบร่างความคิด “ก่อน” เป็นร่างภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)

ดัชนีฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ (รศ.ดร.ยุทธนา)

ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ และในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า หากอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยจะพัฒนาเข้าใกล้ภาวะฟองสบู่หรือไม่

การวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดของประชากรจากดัชนีคำค้นหาใน Google (ผศ.ดร.ทัศนีย์)

การศึกษาผลกระทบของโควิด 19 ต่อประเด็นเกี่ยวกับการเกิดนั้นอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการ จึงใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากดัชนีคำค้นหาของ Google ในช่วงก่อนมีโควิด

1 2 3 77