ติดต่อเรา

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (nida.ac.th)

ที่อยู่

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์

  • มหาบัณฑิต: 027273176, 027273654, 027273180

  • ดุษฎีบัณฑิต: 027273640

แฟกซ์

023758842

เมล

econ@nida.ac.th

เฟซบุ๊ก

Econ Nida Fanpage

แผนที่

 

ช่องทางติดต่อ