กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อสมทบทุน “กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่นักเรียน” ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี