ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 – 42

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 – 42

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider