บริจาคเงินตามนโยบาย “NO GIFT POLICY” เปลี่ยนการ “รับ” เป็นการ “ให้” ……

คณบดีและรองคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่คณะผู้บริหารสถาบัน พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินตามนโยบาย “NO GIFT POLICY” เปลี่ยนการ “รับ” เป็นการ “ให้” สรรค์สร้างองค์กรธรรมาภิบาล สร้างประโยชน์คืนสู่สังคม