มอบของขวัญและแสดงความขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่กรุณาให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้ามาตั้งแต่ก่อตั้งหลักสูตรเมื่อปี 2551 และปีนี้ยังมอบเงินบริจาคให้อีก 1 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นล้านที่ 3 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาหลักสูตร MFE