ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ขอขอบคุณ คุณจุมพฎ ตัณมณี ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่หลักสูตร เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา