นายวัชรพงษ์ ชำนาญกิจสุพัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน Workshop จำลองการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง

                       นายวัชรพงษ์ ชำนาญกิจสุพัฒน์, ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน Workshop จำลองการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง ระดับปริญญาโท จากโครงการ Bond Academy 2016 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2559