ข้อมูลสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

ข้อมูลสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
1. การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
2.
ขั้นตอนการแสดงความจำนงรับปริญญา
3. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบัน
4. ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
5. กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
6. การแต่งกายของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
7. การสั่งจองชุดครุย
ภาคปกติเรียนในเวลาราชการ

-


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 48

- รายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค2/2559

- กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 47
- ผลการสอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 47


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
- รายละเอียดหลักสูตร
- รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่น 9 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560
-
ผลการสอบสัมภาษณ์ รุ่น 9


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
รายละเอียดหลักสูตร

- รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร รุ่นที่ 8หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ทุนการศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร
-


หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ)

-  ปริญญาเอก (นานาชาติ) รุ่น 12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retierment Mutual Fund) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Provident Fund) ต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บออมเงินเพื่อยามเกษียณทั้งคู่ โดยมีรูปแบบของการออมที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 20 พ.ย.2558 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประกาศกฎเกณฑ์ใหม่เพิ่มเติม ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่มีความหมายกับชีวิตมนุษย์เงินเดือน อ่านบทความทั้งหมด


 

อาจารย์ ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์

ตลาดอาหารฮาลาล โอกาสและความท้าทายของไทย

 

"ฮาลาล" เป็นภาษาอาหรับหมายถึงสิ่งที่ศาสนา (อิสลาม) อนุมัติ ครอบคลุมทุกบริบทในการดำเนินชีวิตของมุสลิม ทั้งอาหาร การค้า การลงทุน และการแต่งกาย ในกรณีอาหารศาสนาอิสลามได้มีบทบัญญัติห้ามมุสลิมรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของสุกร แอลกอฮอล์ และการเชือดสัตว์เพื่อนำเนื้อมาบริโภค จะต้องดำเนินการตามหลักการของศาสนา เพราะฉะนั้นอาหารที่มุสลิมสามารถรับประทานได้จึงเรียกว่าอาหารฮาลาล อ่านบทความทั้งหมด 

ศาตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

ปริมาณและคุณภาพ

(ที่ไม่สอดคล้อง) ของ (ว่าที่) ดอกเตอร์ไทย

ด้วยโอกาสทางการศึกษาที่เปิดกว้างมากขึ้น มีทางเลือกมากขึ้น (โดยเฉพาะกับคนมีเงิน) ตลาดแรงงานที่ให้ความสำคัญกับวุฒิการศึกษา ส่งผลให้ความต้องการเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกกลายเป็นเรื่องปกติในไทย ซึ่งมหาวิยาลัยก็ตอบสนองอย่างรวดเร็ว มีการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นดอกเห็ดในกว่า 10 ปีที่ผ่านมา แต่คำถาม คือ 1) หลักสูตรนั้นตอบสนองความต้องการในตลาดแรงงานบ้างหรือไม่ ที่สำคัญกว่า คือ 2) หลักสูตรเหล่านั้นมีคุณภาพดีเพียงใด อ่านบทความทั้งหมด

ติดตามอ่านบทความของอาจารย์


 

 

กิจกรรมคณะ

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

หนังสือ พศ.สัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม

890705
NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม