<< ประกาศ >>


  • ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศให้วันที่ 14 ต.ค.2559 เป็น "วันหยุดราชการ" 
    สถาบันขอเลื่อนการรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งเป็นการสมัครวันสุดท้าย
    จากวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็น วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559
  • ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 5/2559
    จากเดิมวันที่ 18 ต.ค. 2559 เป็นวันที่ 19 ต.ค. 2559ภาคปกติเรียนในเวลาราชการ

- สถานที่สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 4/2559


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- รับสมัครภาคพิเศษ รุ่น 47 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  ดูรายละเอียด>>

รายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2/2559
-มีการสอบคัดเลือกรับนักศึกษาใหม่ตามวันและเวลาที่กำหนดในประกาศ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
- รายละเอียดหลักสูตร
- รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่น 9 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
รายละเอียดหลักสูตร

- รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร รุ่นที่ 8หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ทุนการศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร
เปิดรับสมัคร  ภาค 1/2559 รายละเอียดเพิ่มเติม


หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ)

-  ปริญญาเอก (นานาชาติ) รุ่น 12


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retierment Mutual Fund) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Provident Fund) ต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บออมเงินเพื่อยามเกษียณทั้งคู่ โดยมีรูปแบบของการออมที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 20 พ.ย.2558 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประกาศกฎเกณฑ์ใหม่เพิ่มเติม ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่มีความหมายกับชีวิตมนุษย์เงินเดือน อ่านบทความทั้งหมด


 

อาจารย์ ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์

ตลาดอาหารฮาลาล โอกาสและความท้าทายของไทย

 

"ฮาลาล" เป็นภาษาอาหรับหมายถึงสิ่งที่ศาสนา (อิสลาม) อนุมัติ ครอบคลุมทุกบริบทในการดำเนินชีวิตของมุสลิม ทั้งอาหาร การค้า การลงทุน และการแต่งกาย ในกรณีอาหารศาสนาอิสลามได้มีบทบัญญัติห้ามมุสลิมรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของสุกร แอลกอฮอล์ และการเชือดสัตว์เพื่อนำเนื้อมาบริโภค จะต้องดำเนินการตามหลักการของศาสนา เพราะฉะนั้นอาหารที่มุสลิมสามารถรับประทานได้จึงเรียกว่าอาหารฮาลาล อ่านบทความทั้งหมด 

ศาตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

ปริมาณและคุณภาพ

(ที่ไม่สอดคล้อง) ของ (ว่าที่) ดอกเตอร์ไทย

ด้วยโอกาสทางการศึกษาที่เปิดกว้างมากขึ้น มีทางเลือกมากขึ้น (โดยเฉพาะกับคนมีเงิน) ตลาดแรงงานที่ให้ความสำคัญกับวุฒิการศึกษา ส่งผลให้ความต้องการเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกกลายเป็นเรื่องปกติในไทย ซึ่งมหาวิยาลัยก็ตอบสนองอย่างรวดเร็ว มีการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นดอกเห็ดในกว่า 10 ปีที่ผ่านมา แต่คำถาม คือ 1) หลักสูตรนั้นตอบสนองความต้องการในตลาดแรงงานบ้างหรือไม่ ที่สำคัญกว่า คือ 2) หลักสูตรเหล่านั้นมีคุณภาพดีเพียงใด อ่านบทความทั้งหมด

ติดตามอ่านบทความของอาจารย์


 

 

กิจกรรมคณะ

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

หนังสือ พศ.สัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม

876529
NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม