รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

D.B.A. (Finance)
Thammasat University, Thailand

Research Interests:

ASEAN Capital Markets, Corporate Governance, Performance Benchmarking, Financial Literacy

เมล: sorasart@nida.ac.th