ข่าว

 ไม่ใช่แค่คนไทย ที่หลงใหลในกล่องสุ่ม (ผศ.ดร.ทัศนีย์)

ปรากฏการณ์กล่องสุ่มเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วทำให้การตลาดแบบกล่องสุ่มเป็นที่น่าสนใจ  กล่องสุ่มมิใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดมีการขายของในรูปแบบนี้มากว่า 100 ปีแล้ว หลายท่านรู้จักกล่องสุ่มในรูปแบบกาชาปองที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น หรือถุง Lucky bag จากร้านค้าต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นที่จะขายในวันที่ 1 มกราคมของทุกปีโดยรับประกันว่า มูลค่าของในถุงรวมกันเกินกว่าเงินที่ลูกค้าจ่ายแน่นอน

  ข่าวการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.โท และ ป.เอก  

หลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ กลุ่มเรียนวันจันทร์-ศุกร์ และกลุ่ม เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ (PhD in Economics)

  กิจกรรมที่ผ่านมา