ข่าว

การอภิปรายไม่ไว้วางใจกับหลักคิดของรัฐบาล (ผศ.ดร.อัธกฤตย์)

ดุเดือดเหลือเกินกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่พึ่งผ่านพ้นไป แม้ว่าจะลงเอยด้วยชัยชนะของฝ่ายรัฐบาล แต่ไม่ว่าท่านจะมีความคิดทางการเมืองแบบไหน ก็คงต้องยอมรับกับ……

  ข่าวการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.โท และ ป.เอก  

หลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ กลุ่มเรียนวันจันทร์-ศุกร์ และกลุ่ม เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ (PhD in Economics)

  กิจกรรมที่ผ่านมา