ข่าว

การมีและใช้อำนาจเหนือตลาด: โซ่ตรวนฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยหลังโควิด (ผศ.ดร.สันติ)

การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจคงจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอยู่ในลำดับต้น ๆ (Top priority) ในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปของการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ เรียกว่าผ่าน mode หรือช่วงของการเยียวยา ที่เข้าใจว่าใช้มาตรการในการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริโภคในระบบเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งมีผลเป็นเพียงการประคับประคองไม่ให้เศรษฐกิจทรุดหนักจนยากต่อการฟื้นตัว ในช่วงต่อไปก็คงจะเป็นช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

  ข่าวการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.โท และ ป.เอก  

หลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ กลุ่มเรียนวันจันทร์-ศุกร์ และกลุ่ม เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ (PhD in Economics)

  กิจกรรมที่ผ่านมา