admineconnida

บทบาทของการลงทุนต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย (ผศ.ดร.สันติ)

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทยจากการระบาดของโควิด-19 ทั้งในระลอกแรกและระลอกสองส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเป็นลำดับว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจคงจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ในลักษณะ V shape) และคงจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรขึ้นอยู่กับกระบวนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยทั้งการปรับตัวของหน่วยเศรษฐกิจ (ผู้บริโภคหรือครัวเรือน ผู้ผลิต และภาครัฐ)….

บทเรียนจากโควิด-19 ต่อการปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน (ศ.ดร.พิริยะ)

การประกาศล็อกดาวน์เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมปีที่แล้วจนมาเริ่มผ่อนคลายการล็อกดาวน์ในเดือนมิถุนายนได้ส่งผลต่อปัญหาการว่างงานอย่างมหาศาล โดยเฉพาะต่อตลาดแรงงานในประเทศ จากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) พบว่า ในช่วงเวลาแค่การล็อกดาวน์ดังกล่าวได้ส่งผลให้อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ของประเทศไทยได้ปรับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2 (จากประมาณร้อยละ 1 ในปีก่อนหน้านี้) หรือส่งผลให้เกิดจำนวนคนตกงานเซ่นพิษโควิด-19 นี้ถึงประมาณ 8.4 ล้านคน โดยในจำนวนนี้สามารถแบ่งเป็น

ผลกระทบโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทย (ผศ.ดร.อภิรดา)

จากที่ผู้เขียนได้ลงโพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  การเปิดโรงเรียนในสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนของประเทศไทย โดยสรุปย่อได้ว่า โดยสถิติที่ผ่านพบว่า อัตราการติดโควิด-19 ในเด็กและอัตราการแพร่เชื้อจากเด็กยังเป็นจำนวนที่ไม่สูง เมื่อเทียบกับอัตราการติดโควิด-19 ในเด็กและอัตราการแพร่เชื้อในผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากอนุบาลยังมีธรรมชาติที่เล่นกันมาก และอาจใกล้ชิดกับผู้สูงอายุได้

ภาษีสุดท้าย ควรเป็นทางเลือกสุดท้าย (รศ.ดร.ปริยดา)

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องดินฟ้าอากาศแล้ว ช่วงนี้ก็เป็นทั้งฤดูกาลยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี และฤดูกาลรับเงินปันผลอีกด้วย เลยทำให้นึกถึงเรื่องเครดิตภาษีเงินปันผลขึ้นมาว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เมื่อนักลงทุนได้รับเงินปันผลที่จัดสรรจากผลกำไรของบริษัท เงินปันผลที่ได้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 10%

เศรษฐกิจติดโควิดเรื้อรัง: ทิศทางเศรษฐกิจและการปรับตัวของตลาดแรงงานไทย (รศ.ดร.ยุทธนา)

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เรื้อรัง แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดในระลอกแรกในช่วงปีที่แล้ว แต่จากสถานการณ์การระบาดในต่างประเทศที่ยังคงยืดเยื้อ เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาบทบาทของการใช้จ่ายภาครัฐและการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนในช่วงครึ่งหลังของปี 2563

ค่าครองชีพภายใต้เศรษฐกิจโควิด (ผศ.ดร.สันติ)

สิ่งที่ผมจะชวนพูดคุยและคบคิดกันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องนำมาพูดคุยกัน แต่ก็เห็นว่ามีหลายแง่มุมที่น่าจะต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมโดยเฉพาะทางด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือน (หรือบุคคล) และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (เพื่อการเตรียมความพร้อม) ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกแรกในต้นปี 2563

ทางไม่รอดของแรงงานและสังคมไทย? (ผศ.ดร.อัธกฤตย์)

ไม่อ้อมค้อมนะครับ วันนี้ผู้เขียนเอาข้อมูลการสำรวจความเดือดร้อนของแรงงานไทยจากวิกฤติโควิด-19  ที่ทางคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมมือกับ Thai Asia foundation จัดทำการสำรวจทางโทรศัพท์ผ่านทาง NIDA poll โดยแบ่งการสำรวจเป็นสามรอบได้แก่ รอบเดือน พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ปี 2563

เศรษฐกิจกับการล็อคดาวน์: บทสรุปเบื้องต้น (ผศ.ดร.ทองใหญ่)

สวัสดีปีใหม่ครับ บทความนี้เป็นบทความกึ่งวิชาการที่สรุปความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการล็อคดาวน์เพื่อป้องกันการระบาดของโควิดเท่าที่ได้มีการศึกษาในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา ประเด็นสำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เป็นที่ถกเถียงกันมากในกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์คือ การล็อคดาวน์ซึ่งค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าช่วยป้องกันการระบาดได้จริงนำมาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น รัฐบาลก็ต้องเผชิญปัญหาแบบการได้อย่างเสียอย่าง (Tradeoff) …..

วิกฤตเศรษฐกิจ การช่วยเหลือเด็ก กับโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม (รศ.ดร.ศาสตรา)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ ย่อมซ้ำเติมบาดแผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดรอบก่อนหน้า และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผู้คนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ทั้งนี้ งานศึกษาที่ได้ศึกษาถึงผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมา อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจการเงินสหรัฐฯ ในช่วงปี 2007-2009 พบว่า…….

1 2 3 50