รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคปกติ ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3-4/2564)

ภาคปกติ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA เปิดรับสมัครแล้ว เข้าเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2564

☑️ กรณีปกติ : ❌ ยกเลิกการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00 ขึ้นไป ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาภาคปกติ กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4/2564 (Click)

☑️ กรณีทุนการศึกษา ประเภทที่ 1 : สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน
☑️ กรณีทุนการศึกษา ประเภทที่ 2 : สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา 🌐 http://edserv.nida.ac.th/th/admission/scholarship (Click)

           

       หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ (Click)

 

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ (Click)

 

ดูประกาศรับสมัครได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions

สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://entrance.nida.ac.th

📲สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  02 727 3176-77, 02 727 3180

💻หรือทาง FB ECONNIDAFANPAGE ได้เลยนะคะ