รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคปกติ ภาค 2 – 2563

ภาคปกติ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA เปิดรับสมัครแล้ว เข้าเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

     

 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ
กรณีสอบสัมภาษณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2563 (มีทุนการศึกษา)


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ
กรณีสอบสัมภาษณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2563 (มีทุนการศึกษา)

🔎 ดูประกาศรับสมัครได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions