รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคปกติ ภาค 1 – 2564 (ครั้งที่ 1/2564)

ภาคปกติ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA เปิดรับสมัครแล้ว เข้าเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564

     

 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ
กรณีสอบสัมภาษณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (มีทุนการศึกษา)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ
กรณีสอบสัมภาษณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (มีทุนการศึกษา)

🔎 ดูประกาศรับสมัครได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions

สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://entrance.nida.ac.th หรือ click