กิจกรรมการนำเสนออย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ (Professional and Creative Presentation) MBE 51-52

กิจกรรมดี…ดีย์ #บอกต่อ #mbenida

สนุกสนานและได้ความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงกับกิจกรรมการนำเสนออย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ (Professional and Creative Presentation) MBE 51-52 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม และวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ณ ห้อง 601 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 6

ขอขอบคุณ อาจารย์เบญจ์ ไทยอาภรณ์ สำหรับเทคนิคขั้นเทพ เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ได้ info graphic อย่างสวยและสร้างสรรค์ จนต้องร้องว้าว…

ขอขอบคุณ ดร.มนสิชา กิตติคุณานันท์ สำหรับเทคนิคและฝึกทักษะการพูดอย่างไร…ให้เจ้านายซื้อข้อเสนอของเรา เป็นมืออาชีพสุดสุด… สุดยอดจริงๆ