กิจกรรมการนำเสนออย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ (Professional and Creative Presentation) MBE 50

จบไปแล้วนะคะ การอบรม “การนำเสนออย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมา… เห็นภาพความแตกต่าง ก่อนและหลังอย่างชัดเจน นักศึกษาสามารถสร้างผลงานได้อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ อีกทั้งมีความมั่นใจในการพูด นำเสนอไอเดีย…สู่การปิดงานนำเสนอได้อย่างสวยงามค่ะ