การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้สูงอายุ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ