กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20

ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566