ทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ

https://econ.nida.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/tedn.jpg

ทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ

เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมกิจกรรมพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน  โดยจะเปิดรับสมัคร ปีละ 1 เนื้อหาผสมผสาน 3 สาขาวิชาหลัก: การเงิน เศรษฐศาสตร์ เครื่องมือทางการวิเคราะห์ ในส่วน ทุนนี้ไม่มีข้อผูกมัด พร้อมโอกาสดีๆ ในการฝึกงานระหว่างการศึกษากับ บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มีขั้นตอนการสมัครขอรับทุน ดังนี้

  1. ผู้สมัครที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว ต้องยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา กับกองบริการการศึกษา ผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/regular หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัครสอบให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถสมัครขอรับทุนนี้ได้

  2. หลังจากนั้น ผู้สมัครต้องมายื่นใบสมัครทุนการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ ด้วยตนเองที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

สอบถามเพิ่มเติม : โทร.02-727-3180 หรือ LineID: @mfenida หรือ inbox

ข่าว : ทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
รายละเอียดหลักสูตร :  www.econ.nida.ac.th/mfe