งานแสดงมุทิตาจิต นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน W8 คณะพัฒนการเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนากาเรศรษฐกิจ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต กับนักศึกษารุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ (W8)