งานปัจฉิมนิเทศเศรษฐศาสตร์การเงิน 2561

ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และคณาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศเศรษฐศาสตร์การเงิน 2561 ขอนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ซึ่งได้จัดขึ้น ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561