กิจกรรม CSR และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนวัดคลองขุด จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรม CSR และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนวัดคลองขุด จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566

—————————————————————————————————————-