ทุนรัฐบาลฝรั่งเศสระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (Master-PhD.) ประจำปี 2565

รายละเอียดและเอกสารการสมัครทุนรัฐบาลฝรั่งเศสระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (Master-PhD.) ประจำปี 2565 (Click)

ผู้สนใจสามารถสมัครรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้นได้ที่ คุณพัชรา ชัยวัฒนากุลกิจ ได้ที่ oia@nida.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 081 297 5682 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ คุณพลวัต คันธะพรม ได้ที่ bangkok@campusfrance.org หมายเลขโทรศัพท์ 02 657 5100

 

รายละเอียดทุน Franco-Thai Scholarship (Click)
☑️ สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
☑️ ไม่ได้จำกัดสาขาวิชาหรือหลักสูตรการเรียน
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.francothai- science.com/scholarships หมดเขตรับสมัครในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

 

 

 

 

Eiffel campagne 2021

 

รายละเอียด Eiffel Scholarship (Click)
☑️ สำหรับนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลก
☑️ จำกัดสาขาวิชาหรือสาขาวิชาการเรียน
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.campusfrance.org/en/eiffel- scholarship-program-of-excellence หมดเขตรับสมัครในวันที่ 7 มกราคม 2565