รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ รุ่นที่ 14 ประจำภาค 2/2565 (เรียนมกราคม 2566)

🔈 รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ รุ่นที่ 14 ประจำภาค 2/2565
✨…เปิดเรียนเดือนมกราคม 2566 เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ…✨
💻 รับสมัคร Online‼️

☑️ กรณีปกติ :  
🔎 คุณสมบัติ : มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.00 

☑️ กรณีทุนการศึกษา ประเภทที่ 1 : สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน
🔎 คุณสมบัติ : มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00
☑️ กรณีทุนการศึกษา ประเภทที่ 2 : สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
🔎 คุณสมบัติ : มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 9/2565 (Click) ตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (เรียนเดือนมกราคม 2566)

🏆 จุดเด่นของหลักสูตร มีอะไรบ้าง❓
✔️ บางรายวิชาของหลักสูตร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมและการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้
✔️ หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานสากล AUN-QA
✔️ นำความรู้ไปต่อยอดในการสอบใบอนุญาตและคุณวุฒิผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินได้
✔️ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 3 สาขาวิชาหลัก : การเงิน🔷เศรษฐศาสตร์🔷เครื่องมือการวิเคราะห์
✔️ มี 2 เมเจอร์ : การวิเคราะห์การลงทุน/ การวางแผนการเงิน💯
***สามารถเลือกเรียนดับเบิ้ลเมเจอร์ได้…ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม***

🌐 สมัคร Online https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
🌐 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions
🌐 ดูประกาศผลการคัดเลือกได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/news/announces

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
📱 02-7273180
💬 Line ID: @mfenida หรือ inbox สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ

#MFENIDA #MFE #NIDA #FinancialEconomics #Finance #Economics #หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน #นิด้า
www.econ.nida.ac.th/mfe