แสดงความยินดีกับ “คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

เมื่อวันที 17 ม.ค. 2563  อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า เดินทางเข้าพบ และร่วมแสดงความยินดีกับ
“คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  

ซึ่งคุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เคยได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน ประจำปี 2561 และโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2562 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์