ประกาศผลการคัดเลือก กรณีสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการคัดเลือก กรณีสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบทุกหน้านะคะ

190318 ผลสอบสัมภาษณ์ MBE52 ครั้งที่ 1-2562