ติดตามการเปลี่ยนแปลงการบรรยายME 6003 DEVELOPMENT ECONOMICS : THEORIES AND APPLICATIONS

 

Make up class : 1 day
Tuesday 9 May 2017, 09.00 A.M. - 12.00 P.M. ,Navamin Building ,floor 7 ,room 7006


 

  

ศศ 6010 จุลเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์

บรรยายเพิ่มเติม วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 - 16.00 น.  ห้อง 6007  ชั้น 6  อาคารนวมินทราธิราช


 

 

  

ME 7004 GLOBAL ECONOMICS AND IMPACT ANALYSIS

 

Cancle class : Tuesday 2 May 2017
Make up class :
Monday 1 May 2017, 9.00 A.M. - 4.00 P.M. ,Navamin Building ,floor 7 ,room 7009


 

 


ศก 7001 ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ ภาคปกติ บรรยายโดย รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ

 

งดบรรยาย วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560

รรยายเพิ่มเติม วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง 6001 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิราช


 

  

ME 5000 APPLIED ECONOMETRICS

Cancel class : Tuesday 9 May 2017
Make up class :
Thursday 4 May 2017, 9.00 A.M. - 12.00 P.M. ,Navamin Building ,floor 6 ,room 6009

 


ชข
  

ศศ 6020 มหเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ บรยายโดย อาจารย์ ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล

เลื่อนเวลาบรรยาย สำหรับ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม บรรยายเวลา 13.00 - 16.00 น. (ช่วงเช้างดการเรียนการสอน)


ชข
 

หน้า 1 จาก 152