รัฐกับการบริหาร

จัดการ

สินค้าสาธารณะ

 

ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการสินค้าสาธารณะ (Public Goods) ไม่เพียงแต่ภายในประเทศ แต่รวมถึงสินค้าสาธารณะระหว่างประเทศ (International Public Goods) ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง พื้นที่ป่า น่านน้ำทางทะเล หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการปฏิบัติและเคารพต่อกฎหมาย กฎระเบียบของคนในประเทศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดจากสินค้าสาธารณะเหล่านั้น ทั้งยังอาจช่วยลดความขัดแย้งในสังคมในประเทศและระหว่างประเทศ อ่านบทความทั้งหมด

 

เงินปันผล

และ

ความคาดหวัง

 

ช่วงนี้คงมีหลายๆ คนที่รอรับทรัพย์จากการลงทุนในหุ้น ในส่วนของเงินปันผล โดยบริษัทต่างๆ ทยอยประกาศจ่ายเงินปันผลกัรเรื่อยมาตั้งแต่ช่วงต้นปี ซึ่งนักลงทุนบางคนถึงกับตั้งใจเอาดีทางนี้เลย โดยใช้เทคนิคสารพัดในการหาหุ้นเทพที่จ่ายเงินปันผลสูงๆ แต่นักลงทุนอีกส่วนก็อาจไม่ชอบเงินปันผลและวิ่งหนีหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเยอะๆ เพราะอะไร เราจะมาคุยเรื่องเงินปันผลกันในวันนี้  อ่านบทความทั้งหมด

 

สถาบันครอบครัว

กับคุณภาพคน

 

นอกจากจะเป็นช่วงเวลาของเทศกาลสงกรานต์แล้ว วันหยุดยาวที่ผ่านมายังมีวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวสองวัน ได้แก่ วันผู้สูงอายุ (วันที่ 13 เม.ย.) และวันครอบครัว (วันที่ 14 เม.ย.) ครอบครัวเป็นสถาบันแรกของการเป็นมนุษย์และเป็นสถาบันที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ทำหน้าที่ในการหล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้กับสามาชิกในครอบครัว ด้วยการอบรมเลี้ยงดู  อ่านบทความทั้งหมด

 

หน้า 4 จาก 28

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

จำนวนผู้เข้าชม

935006
วันนี้126
สัปดาห์นี้5553
รวมทุกวัน9350068
Statistik created: 2018-12-16T02:29:49+07:00