ความหวานในวันนี้เป็นความ

ขมขื่นในวันหน้า

 

คนไทยติดหวานกันตั้แต่เด็กกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ ติดความหวานเพิ่มขึ้นทุกวัน คนไทยบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้น 2.3 เท่าในช่วงเวลา 10 ปี ในทุกวันนี้ คนไทยบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยวันละ 25 ซ้อนชา (100 กรัม) สูงกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำกว่า 3 เท่าตัว (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) อ่านบทความทั้งหมด


 

ความรับผิดชอบทางงบประมาณ

 

เดือน มิ.ย. เป็นช่วงเวลาสำคัญของกระบวนการจัดทำงบประมาณ โดยเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายนิติบัญญัติเริ่มต้นในการทำหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ซึ่งได้ผ่านความเห็นขอบจากฝ่ายบริหาร โดยหลังจากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณได้ผ่านการพิจารณาจากฝ่ายนิติบัญญัติทั้ง 3 วาระแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงประปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป อ่านบทความทั้งหมด


 

กลยุทธ์ CLMV

เพื่อตลาด CLMV

ในบรรดา 10 ประเทศอาเซียนนั้น ประเทศที่จะเป็นประโยชน์ในการขยายการค้าและการลงทุนจากประเทศไทยมากที่สุดก็คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียตนาม หรือที่เราเรียกว่า "กลุ่มประเทศ CLMV" เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศนี้มีจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจแะสังคมที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นการที่ยังคงมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก ตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ศูนย์กลางมีพรมแดนระหว่างกันจึงสามารถเดินทาง อ่านบทความทั้งหมด


 

หน้า 3 จาก 28

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

จำนวนผู้เข้าชม

935004
วันนี้107
สัปดาห์นี้5534
รวมทุกวัน9350049
Statistik created: 2018-12-16T02:29:49+07:00