ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข

 

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Price) ที่ตกต่ำลงในตลาดโลก มีสาเหตุหนึ่งมาจากการชะลอตัวของอุปสงค์สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์จากการละลอตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ทำให้เกิดแรงกดดันให้ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในประเทศไทยลดลงด้วย ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือยางพารา และในอนาคตก็อาจจะมีสินค้าเกษตรประเภทอื่นๆ อีกที่จะต้องประสบกับปัญหาราคาตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกตรนั้นๆ โดยตรง จนทำให้เกิดกระแสการเรียกร้องให้ภาครัฐต้องมีบทบาทเข้าไปข่วยเหลือเกษตรกร อ่านบทความต่อ


 
Yuthana  Sethapramote Ph.D

Thailand’s economic recovery was lacklustre in 2015. Gross domestic product expanded by 2.9 per cent in the first three quarters of last year. The major reason was the slowdown in global economic activity. As a result, Thai exports diminished by a 5.3 per cent during the first 10 months of 2015.

Moreover, weak private consumption and investment also affected economic performance. Government spending was the only engine that supported the economy last year. Read the full article

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์  สุขเจริญสิน

ปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติได้นั้นก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ และก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าคุณภาพของการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งปัจจุบันไทยใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการพัฒนาการศึกษาของประเทศเพื่อให้มีคุณภาพ โดยข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ ที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด พบว่าช่วง 10 ปีที่ผ่านมาไทยใช้งบด้านการศึกษาไปแล้วกว่า 4 แสนล้านบาท แต่น่าตกใจว่าคุณภาพการศึกษาจากหลายๆ ค่าย กลับออกมาไม่มีคุณภาพที่ดีตามทรัพยากรที่ทุ่มลงไป เห็นได้จากการทดสอบระดับนานาชาติอย่าง Program for International Student Assessment (PISA) อ่านบทความต่อ


 

หน้า 10 จาก 28

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

จำนวนผู้เข้าชม

935005
วันนี้112
สัปดาห์นี้5539
รวมทุกวัน9350054
Statistik created: 2018-12-16T02:29:49+07:00