ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส


เมื่อฉบับวันที่ 7 ธ.ค.2558 ผมได้อธิบายในเชิงเปรียบเทียบระหว่างผู้บริโภคและเจ้าของปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐาน ภาระต้นทุนทางภาษีของผู้ผลิตสามารถถูกถ่ายโอนไปข้างหน้าให้กับผู้บริโภค เมื่อผู้่บริโภคมีความยึดหยุ่นที่ต่ำกว่า แต่จะถูกถ่ายโอนไปข้างหลังให้กับเจ้าของปัจจัยการผลิตขั้นพิ้นฐานเมื่อผู้บริโภคมีความยืดหยุ่นที่สูงกว่า โดยเจ้าของปัจจัยการผลิตขึ้นพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นที่ต่ำกว่าก็จะต้องแบกรับภาระต้นทุนทางภาษีในสัดส่วนที่สูงกว่า อ่านบทความต่อ


 
ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห์

 

งานศึกษาทางด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่มักกำหนดวัตถุประสงค์ในการเพิ่มปริมาณการค้าร่วมถึงการพยายามใช้การค้าในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ โดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทยที่เป็นประเทศที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจเปิดที่มีขนาดเล็ก (Small Open Enomomy) ที่มีสัดส่วนของการค้าระหว่างประเทศต่อรายได้ประชาชาติในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง อ่านบทความต่อ


ติดตามอ่านบทความของอาจารย์

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข

 

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้กล่าวถึงท่ามกลางที่กำลังเผชิญกับปัญหาชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนยังต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาครวมถึงต้องกังวลเกี่ยวกับภาคการบริการท่องเที่ยว 2 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ 1) ภาคบริการการท่องเที่ยวเองคงจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น อ่านบทความต่อ

 


 

หน้า 7 จาก 28

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

จำนวนผู้เข้าชม

935007
วันนี้132
สัปดาห์นี้5559
รวมทุกวัน9350074
Statistik created: 2018-12-16T02:29:49+07:00