มาตรการสร้างอุปสงค์

(แท้และเทียม)

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผลข้างเคียงที่สำคัญประการหนึ่งที่น่าตระหนักและระมัดระวังในขณะที่กำลังดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างจัดหนักจัดเต็ม คือ การสร้าง (หรือก่อให้เกิด) "อุปสงค์เทียม" ขึ้นในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการกระตุ้นการบริโภคในระบบต่างๆ ได้แก่ มาตรการนำค่าใช้จ่ายจาการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลและค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวในประเทศไปหักลดหย่อนภาษี โดยหวังว่าเมื่อเกิดกิจกรรมการใช้จ่ายมากขึ้น ก็จะทำให้มีความต้องการสินค้ามากขึ้น ผู้ผลิต (หรือผู้ประกอบการ) อ่านบทความทั้งหมด

 

ทฤษฎีความเสี่ยง

หลายปัจจัย

และการลงทุน

ในตลาดหลักทรัพย์

ในปัจจุบันการลงทุนในรูปแบบที่มีความเสี่ยง เช่น การฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุนที่ต่ำมาก ตามนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายทั้งในไทยและต่างประเทศ ดังนั้นการลงทุนในตราสารทุนหรือที่เราเรียกกันว่าการชื้อหุ้นจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญในการลงทุน เพื่อรักษามูลค่าของเงินและเพื่อเพิ่มพูนเงินออมให้งอกเงยเพียงพอต่อการใช้จ่ายในอนาคต อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงที่สูง ดังนั้นการทำความเข้าใจความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนแต่ละคนยอมรับได้อ่านบทความทั้งหมด

 

APRIL has arrived and everyone is looking forward to enjoying Songkran.

Songkran has never failed to deliver joy to tourists and can generate about Bt110 billion in expenditures each year. The benefit spreads to the service sector such as hotels, restaurants and transport. Article Read the full

 

หน้า 5 จาก 28

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

จำนวนผู้เข้าชม

935004
วันนี้100
สัปดาห์นี้5527
รวมทุกวัน9350042
Statistik created: 2018-12-16T02:29:49+07:00