ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐศาสตร์ทองคำ คุ้ม-ไม่คุ้ม ในทัศนะรศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เราอาจมีแร่ที่ควรขุดขึ้นมาเพื่อพัฒนาเป็นรายได้มูลค่าเพิ่มตามที่ BOI ส่งเสริม แต่ความไม่เข้าท่าในเรื่องการกำกับดูเเลในเชิงสิ่งแวดล้อมนั้น ทำให้เราไม่สามารถพัฒนาเหมืองเหล่านั้นได้

DrAdis

“ การตอบคำถามที่ว่าเมืองทองคำจะคุ้มหรือไม่นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ขณะที่การตอบธุรกิจประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อมจะง่ายกว่า” อ่านบทความทั้งหมด


 


ขอเชิญเข้าฟังการเสนอบทความทางวิชาการ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอบทความทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง "มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยื่น (Toward Sustainable Economy)"
กำหนดการ ♦ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่ ♦ ห้อง 6011 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 6

♦ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย กรุงเทพมหาตร
สำรองที่นั่ง http://conference.nida.ac.th

  

ประชาสัมพันธ์เสวนาวิชาการ ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง "อนาคตอาเซียนและการปรับเปลี่ยนกระบวนยุทธ์ของมังกรจีนเพื่อการพัฒนา"
กำหนดการ ♦ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 13.00 - 15.30 น.
สถานที่ ♦ ห้อง 202 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ♦ คุณสุรัตนวดี  บุญอยู่ ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 

♦ โทรศัพท์ 02-727-3644, 089-663-2127 E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

หน้า 4 จาก 72