ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมนักเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งเอเชียขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งเอเชีย (Asian Society of Agricultural Economists : ASAE) ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
กำหนดการ The 9th ASAE International Conference
สถานที่ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมาหานคร

 


ประชาสัมพันธ์โครงการ Seafresh Camp

บริษัท ซีเฟรชอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้จัดค่าเรียนรู้ Seafresh Camp สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารงานอย่างยั่งยืน เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
กำหนดการ วันที่ 6 - 8 มกราคม พ.ศ.2560 Seafresh Camp #3
สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟ จังหวัดชุมพร

  

แจ้งการฝึกซ้อมการอพยพหนึไฟและงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

กลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง จะจัดโครงการ "การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2559 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้
ดับกะแสไฟ วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 - 14.00 น. (ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ)
สถานที่ อาคารสยามบรมราชกุมารี อาคารบุญชนะ อัตถากร อาคารมาลัย หุวะนันท์ และอาคารชุุบ กาญจนประกร
ดับกะแสไฟ วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 - 14.00 น. (ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ)
สถานที่ อาคารนวมินทราธิราช อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ อาคารนิด้าสัมพันธ์ และอาคารราชพกฤษ์

 

หน้า 3 จาก 73