ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลรัฐนูญ ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559

ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การให้ทุนสน้บสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ระยะเวลาขอรับทุน ♣ ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559
จัดส่งเอกสารได้ที่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ดูรายละเอียด ◊ ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

  

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานร่วมประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์

โครงการเศรษฐทัศน์ ปี 2559 ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานร่วมประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559
ส่งผลงานภายใน วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559
ดูรายละเอียด โครงการเศรษฐทัศน์
สอบถามข้อมูล : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 โทร.02-727 3654
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
: ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย 02 - 283 5022


 

หน้า 3 จาก 72