ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Summer Camp ครั้งที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Summer Camp ครั้งที่ 7
กำหนดการ ◊ รายละเอียดเพิ่มเติม... หรือดูข้อมูลที่ http://oia.nida.ac.th
วันที่จัดโครงการ ระหว่างวันที่ 11 - 20 มิถุนายน 2561

 


สมัครงาน www.WorkRead.com

สำหรับนักศึกษาที่จบใหม่ หรือสนใจเปลี่ยนงาน สามารถเข้าไปฝากประวัติและค้นหาตำหน่งงานที่สนใจได้........
กำหนดการ รายละเอียดเพิ่มเติม...
สถานที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  

เชิญเข้าร่วมโครงการ Amway Career Camp ครั้งที่ 3

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Amway Career Camp ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น.
กำหนดการ ◊ รายละเอียดเพิ่มเติม...
สถานที่ ณ ห้อง Rich & jay ชั้น 3 อาคารพลาซ่า บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย)  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

หน้า 2 จาก 73