ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Seafresh Camp

บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) Seafresh Industry Public Company Limited รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ SEAFRESH CAMP 2016 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  บริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงกาดาวน์โหลดใบสมัคร


 


ขอเชิญเขารวมสัมมนา “โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP) และกลยุทธ์การเจรจาที่เหมาะสมสำหรับไทย” ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอร์รัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดหนังสือเชิญ


  

ขอเชิญร่วมกิจกรรม NIDA Academic Forum

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ NIDA Research Excellence Forum การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ครุเศรษฐศาสตร์ (Economic of Teacher)" โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห์ แจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางโทรหมายเลข 02-727-3301 หรือทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ดูกำหนดการ

 

หน้า 9 จาก 73