ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ประกาศมูลนิธิการศึกษาเอเชีย

หัวข้อเรื่อง

:รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศ

ด้วยมูลนิธิการศึกษาเอเชีย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะมอบทุนการศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ณ Indiana University ประเทศอเมริกา จำนวนสามทุน ในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาละหนึ่งทุนๆ ละ 600,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ดูประกาศมูลนิธิการศึกษาเอเชีย


 


โครงการ Seafresh Camp

บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) Seafresh Industry Public Company Limited รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ SEAFRESH CAMP 2016 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  บริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงกาดาวน์โหลดใบสมัคร


  

ขอเชิญเขารวมสัมมนา “โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP) และกลยุทธ์การเจรจาที่เหมาะสมสำหรับไทย” ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอร์รัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดหนังสือเชิญ


 

หน้า 8 จาก 72