ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานร่วมประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์

โครงการเศรษฐทัศน์ ปี 2559 ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานร่วมประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559
ส่งผลงานภายใน วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559
ดูรายละเอียด โครงการเศรษฐทัศน์
สอบถามข้อมูล : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 โทร.02-727 3654
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
: ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย 02 - 283 5022


 


เศรษฐศาสตร์ทองคำ คุ้ม-ไม่คุ้ม ในทัศนะรศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เราอาจมีแร่ที่ควรขุดขึ้นมาเพื่อพัฒนาเป็นรายได้มูลค่าเพิ่มตามที่ BOI ส่งเสริม แต่ความไม่เข้าท่าในเรื่องการกำกับดูเเลในเชิงสิ่งแวดล้อมนั้น ทำให้เราไม่สามารถพัฒนาเหมืองเหล่านั้นได้

DrAdis

“ การตอบคำถามที่ว่าเมืองทองคำจะคุ้มหรือไม่นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ขณะที่การตอบธุรกิจประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อมจะง่ายกว่า” อ่านบทความทั้งหมด


  

ขอเชิญเข้าฟังการเสนอบทความทางวิชาการ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอบทความทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง "มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยื่น (Toward Sustainable Economy)"
กำหนดการ ♦ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่ ♦ ห้อง 6011 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 6

♦ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย กรุงเทพมหาตร
สำรองที่นั่ง http://conference.nida.ac.th

 

หน้า 5 จาก 73