ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าฟังการเสนอบทความทางวิชาการ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอบทความทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง "มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยื่น (Toward Sustainable Economy)"
กำหนดการ ♦ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่ ♦ ห้อง 6011 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 6

♦ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย กรุงเทพมหาตร
สำรองที่นั่ง http://conference.nida.ac.th

 


ประชาสัมพันธ์เสวนาวิชาการ ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง "อนาคตอาเซียนและการปรับเปลี่ยนกระบวนยุทธ์ของมังกรจีนเพื่อการพัฒนา"
กำหนดการ ♦ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 13.00 - 15.30 น.
สถานที่ ♦ ห้อง 202 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ♦ คุณสุรัตนวดี  บุญอยู่ ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 

♦ โทรศัพท์ 02-727-3644, 089-663-2127 E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  

ประสัมพันธ์ร้านกาชาดนิด้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ออกร้านกาชาดนิด้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 มีการจำหน่ายสลากกาชาดนิด้า สอยดาวกัลปพฤกษ์ "สอยดาวนิด้า" ลุ้นของรางวัลมากมาย
กำหนดการ ♦ ระหว่าง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559
สถานที่ ♦ ลานพระบรมรูปทรงม้า สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
สามารถชื้อสลากได้ที่ ♦ คุณพิมพ์ธีมา ผลิศักดิ์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 กลุ่มงานการเงิน
♦ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

♦ ระหว่าง เวลา 09.00 - 11.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ♦ โทรศัพท์ 02-727-3634, 02-727-3176
ดูรายละเอียดของรางวัล

 

หน้า 5 จาก 73