ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครโครงการ Summer Camp ครั้งที่ 7

รับสมัครอาสาสมัครโครงการ Summer Camp ครั้งที่ 7


 


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Summer Camp ครั้งที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Summer Camp ครั้งที่ 7
กำหนดการ ◊ รายละเอียดเพิ่มเติม... หรือดูข้อมูลที่ http://oia.nida.ac.th
วันที่จัดโครงการ ระหว่างวันที่ 11 - 20 มิถุนายน 2561

  

สมัครงาน www.WorkRead.com

สำหรับนักศึกษาที่จบใหม่ หรือสนใจเปลี่ยนงาน สามารถเข้าไปฝากประวัติและค้นหาตำหน่งงานที่สนใจได้........
กำหนดการ รายละเอียดเพิ่มเติม...
สถานที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

หน้า 1 จาก 73