ข่าวประชาสัมพันธ์OCSC INTERNATIONAL EDUCATION EXPO

OCSC INTERNATIONAL EDUCATION EXPO 

งานเดียวที่รวมสถาบันการศึกษาชั้นนำและแหล่งทุนการศึกษาจากทั่วโลก รับสมัครทุน ทดลองสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

Career Guidance สร้างโอกาสหางาน / ฝึกงานกับหน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก


 


โครงการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเพื่อเข้าทำงานกับ SCG


SCG ได้จัดโครงการ Career Roadshow วัตถุประสงค์เพื่อรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าเป็นพนักงานในกลุ่มธุรกิจ SCG จะมีกิจกรรมดังกล่าวในช่วงกันยายนถึงธันวาคม นักศึกษาที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจะเข้าสู่การพิจารณาตามกรอบของการคัดสรร หากผ่านเกณฑ์เบื้องต้นจะได้รับการนัดหมาย เพื่อเข้าสู่รอบการสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม https://career.scg.com


  

รับสมัครอาสาสมัครโครงการ Summer Camp ครั้งที่ 7

รับสมัครอาสาสมัครโครงการ Summer Camp ครั้งที่ 7


 

หน้า 1 จาก 73