การลงทะเบียน

1. สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ 

สามารถส่งแบบแจ้งความจำนงนำเสนอบทความวิชาการ
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2727-3654
หรือ 0-2727-3640

ทั้งนี้ บทความที่ไม่เป็นไปตาม format ที่คณะกรรมการจัดการประชุมฯ กำหนด
ดังรายละเอียดในวิธีการพิมพ์เรื่องเต็มและบทคัดย่อ คณะกรรมการจัดการประชุมฯ   
จะไม่รับพิจารณาบทความ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์เรื่องเต็ม
บทคัดย่อ และเอกสารอ้างอิง ได้ที่นี่ วิธีการพิมพ์เรื่องเต็มและบทคัดย่อ

 

โดยส่ง  ทางโทรสาร 0-2375-8842 หรือ Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

2. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแต่ไม่ได้นำเสนอผลงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี้