ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 10 - 21 กรกฎาคม 2560
website http://reg.nida.ac.th

หมายเหตุ

ดูวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน

  

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) ครั้งที่ 2/2560

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 2/2560
ประกาศ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ และนอกเวลาราชการ

  

ตารางกลางภาค ภาค 3 ปีการศึกษา 2559 และเรียนก่อนเปิดภาค 1 ปีการศึกษา 2560

ตารางกลางภาค ภาค 3 ปีการศึกษา 2559 และเรียนก่อนเปิดภาค 1 ปีการศึกษา 2560 
ตารางสอบ ◊ ตารางสอบกลางภาค ภาค 3 ปีการศึกษา 2559 และเรียนก่อนเปิดภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
หมายเหตุ ช่องทางการสื่อสาร https://www.facebook.com/gsdenidaboard

  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายพงษ์ศัลย์  ศัลยกำธร นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 4004 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 4


  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวยุพวดี  ชินพฤทธิวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 4001 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 4


 

หน้า 2 จาก 61