ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Miss Thidavong Xayavong และ Miss Manivone Phongsopha นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ  ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 5005  อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 5

 


  

ประกาศผลการยกเว้นการเรียนวิชา ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำภาค 2/2559

ประกาศผลการยกเว้นการเรียนวิชา ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำภาค 2/2559
ประกาศ ♣ การยกเว้นการเรียนวิชา ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค 2/2559
ดูประกาศ ◊ ประกาศคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

ลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หมายเหตุ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านสามารถยื่นคำร้องขอฟังคำชี้แจงที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พฤษภาคม 2560 นะคะ

  

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน)และ(สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่1/2560

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) และ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ลการสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

ลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
หมายเหตุ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านสามารถยื่นคำร้องขอฟังคำชี้แจงที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2560 นะคะ

  

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2560
website http://reg.nida.ac.th

หมายเหตุ

ดูวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน
 

หน้า 10 จาก 63