ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปทุนการศึกษาและโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศ

1. รัฐบาลญีปุ่่นขอเชิญเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths (JENESYS2016) หัวข้อ Economics ณ ประเทศญี่ปุ่น สมัครโดยตรงที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ปิดรับสมัครภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 

2. มหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยทุนการศึกษาระดับริญญาโท จำนวน 10 ทุน ระดับปริญญาเอก 5 ทุน  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bic.moe.go.th

นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตรัตน์ โทรศัพท์ 027273321 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


  

ข้อมูลสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

ข้อมูลสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
1. การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
2.
ขั้นตอนการแสดงความจำนงรับปริญญา
3. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบัน
4. ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
5. กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
6. การแต่งกายของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
7. การสั่งจองชุดครุย

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
http://www.nida.ac.th/commencement/

  

รับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

ธนาคารกรุงเทพฯ แจ้งให้นักศึกษาภาคปกติ ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ทุกวันทำการ 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 59 เป็นต้นไป
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. 

เปิดรับบัตรนักศึกษากรณีพิเศษ
***วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 59 เวลา 12.00 น. - 18.00 น.****

นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ 
5920311001 - 5920311004
5920312001 - 5920312007 
5920313001 - 5920313013


  

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2559

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2559
ประกาศผลการสอบ ♣ สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดูประกาศ

สอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ดูประกาศ
  

ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเพื่อนำเสนอในโครงการ "เศรษฐทัศน์" ประจำปี 2559

 

หน้า 9 จาก 59


  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ