ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปคณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอแจ้งกำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาค3/2558

  

ประกาศ สอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) ครั้งที่ 2 (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 2 (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 3

กำหนดการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (สอบคุณสมบัติ, สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ฺการเงิน (สอบข้อเขียน)
กำหนดรับสมัคร ♣ วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 สอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ และสอบข้อเขียน)
กำหนดสอบ ◊ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ประกาศ ◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ
◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ และนอกเวลาราชการ
กำหนดรับสมัคร ♣ วันที่ 1 - 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า)
กำหนดสอบ ◊ วันที่ 16 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ประกาศ ◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ
การสมัคร ระบบทะเบียนการศึกษา

  

ตารางสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2558
วันสอบ ♣ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2559
ดูตารางสอบ ◊ ตารางสอบ
  

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวอรพรรณ บัวอิ่น
กำหนดการ ♣ วันพุธํที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 - 12.00 น.
สถานที่ ◊ ห้อง 4003 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 4

  

ประกาศผลการยกเว้นการเรียนวิชา ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน

ประกาศผลการยกเว้นการเรียนวิชา ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำภาค 1/2559
ประกาศ ♣ การยกเว้นการเรียนวิชา ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน หลักสูตรเศณษฐศษสตร์ธุรกิจ ประจำภาค 1/2559
ดูประกาศ ◊ ประกาศคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 

หน้า 8 จาก 58