ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

ธนาคารกรุงเทพฯ แจ้งให้นักศึกษาภาคปกติ ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ทุกวันทำการ 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 59 เป็นต้นไป
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. 

เปิดรับบัตรนักศึกษากรณีพิเศษ
***วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 59 เวลา 12.00 น. - 18.00 น.****

นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ 
5920311001 - 5920311004
5920312001 - 5920312007 
5920313001 - 5920313013


  

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2559

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2559
ประกาศผลการสอบ ♣ สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดูประกาศ

สอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ดูประกาศ
  

ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเพื่อนำเสนอในโครงการ "เศรษฐทัศน์" ประจำปี 2559

  

ประกาศรับบัตรนักศึกษา

นักศึกษารับได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559
วันเวลารับบัตร เวลา 08.30 - 17.00 น.
เปิดรับบัตรในวันเสาร์ที่ 08 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 - 18.00 น.
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  ภาคปกติ และภาคพิเศษ

5910311005
5910311007-5910311009
5910312014-5910312015
5910321001-5910321010
5910321013-5910321014
5910322001-5910322031
5910322033-5910322058
5910325001-5910325014

  

ตารางสอบกลางภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องสอบ

ตารางสอบกลางภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องสอบ

วันสอบ ♣ ระหว่างวันที่ 7 - 21 ตุลาคม 2559/ 1 และ 12 พฤศจิกายน 2559
ดูตารางสอบ ◊ ตารางสอบ
 

หน้า 8 จาก 61