ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 2/2555

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2/2555 และประกาศผลสอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 1/2555 (เพิ่มเติม) ดูผลสอบ

  

เกรดวิชา EC805 การค้นคว้าอิสระ ประจำภาค 1/2555

เกรดวิชา EC805 การค้นคว้าอิสระ ภาคปกติ  ผลการศึกษา

เกรดวิชา EC805 การค้นคว้าอิสระ ภาคพิเศษ ผลการศึกษา

  

สถานที่สอบประมวลความรู้ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

สถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจและหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาค 2/2555 ดูสถานที่สอบ

สถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาค 2/2555 ดูสถานที่สอบ

  

เกรดวิชา ศก 9000 การค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2555

เกรดวิชา ศก 9000 การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาค 1/2555 ดูผลการศึกษา

  

ขอเชิญนักศึกษาร่วมงาน MEET THE FACULTY

 

กำหนดการ

  • ลงทะเบียน และรับประทานอาหารร่วมกัน
  • แจกประกาศเกียรติบัตรเรียนดี
  • แนะนำแนวทางการศึกษาในหลักสูตร

โดย ผู้อำนวยการทุกหลักสูตร

  • ถาม - ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน


 

หน้า 62 จาก 64