ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 2/2561
ประกาศ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ และนอกเวลาราชการ

 

  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Miss Huiwen Xia นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 4005 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 4


  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายจิรภัทร  โคว้คาศัย นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 4005 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 4


  

ตารางสอบกลางภาค ภาค 3 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ

ตารางสอบกลางภาค ภาค 3 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบ ตารางสอบกลางภาค ภาค 3 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ  ดูรายละเอียด
หมายเหตุ

: 1. วิชาที่มีเรียนทั้งวัน สอบกลางภาคช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายมีการเรียนการสอนตามปกตินะคะ

2. ตารางสอบกลางภาคและตารางสอบไล่ให้ยึดถือตามที่ประกาศใน www.econ.nida.ac.th

  

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

 

กองการจะจัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 โดยฝึกซ้อมที่อาคารนวมินทราธิราช จึงขอให้นักศึกษาให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมหนีไฟในครั้งนี้ด้วยนะคะ รายละเอียด


 

หน้า 5 จาก 63