ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2559

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ แจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์การเงิน
กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 6 - 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
website http://reg.nida.ac.th

หมายเหตุ

นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต / นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ที่สนใจจะลงวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน นอกเวลาราชการ จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน และค่าลงทะเบียนในวิชานั้นๆจะเท่ากับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน  นอกเวลาราชการ    ที่สนใจจะลงวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน และค่าลงทะเบียนในวิชานั้นๆจะเท่ากับวิชาที่นักศึกษาเรียนกับหลักสูตรตนเอง

นักศึกษาภาคปกติ   ที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนกับภาคพิเศษ  จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน และค่าลงทะเบียนในวิชานั้นๆจะเท่ากับนักศึกษาภาคพิเศษของหลักสูตรนั้นๆ

นักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนข้ามหลักสูตร จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วันธรรมดาเย็น คณะไม่อนุญาติให้ลงทะเบียนเรียนในวันเสาร์อาทิตย์ ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนเอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่จำเป็นต้องลงวิชาเอก หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนข้ามกลุ่ม จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วันเสาร์ - อาทิตย์ คณะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในวันธรรมดาเย็น ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนเอกเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจที่จำเป็นต้องลงวิชาเอก หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนข้ามกลุ่ม จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน

ตารางเรียนของทุกวิชาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ในภาค 2/2559 จะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นใบตอบรับวิทยานิพนธ์ และนำมาส่งให้เจ้าหน้าที่คณะ ก่อนที่จะทำการลงทะเบียน

ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2559 อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจไปสัมมนาต่างจังหวัด หากนักศึกษาคนใดต้องการให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนให้ หรือนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเริ่มการลงทะเบียน

วิชาที่เปิดลงทะเบียน ภาคปกติ

ดูรายวิชาที่เปิดสอน
วิชาที่เปิดลงทะเบียน ภาคพิเศษ ดูรายวิชาที่เปิดสอน

  

ตารางสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องสอบ

ตารางสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องสอบ

วันสอบ ♣ ระหว่างวันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2559
ดูตารางสอบ ◊ ตารางสอบ


  

ทุนการศึกษาและโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศ

1. รัฐบาลญีปุ่่นขอเชิญเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths (JENESYS2016) หัวข้อ Economics ณ ประเทศญี่ปุ่น สมัครโดยตรงที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ปิดรับสมัครภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 

2. มหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยทุนการศึกษาระดับริญญาโท จำนวน 10 ทุน ระดับปริญญาเอก 5 ทุน  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bic.moe.go.th

นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตรัตน์ โทรศัพท์ 027273321 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


  

ข้อมูลสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

ข้อมูลสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
1. การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
2.
ขั้นตอนการแสดงความจำนงรับปริญญา
3. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบัน
4. ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
5. กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
6. การแต่งกายของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
7. การสั่งจองชุดครุย

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
http://www.nida.ac.th/commencement/

  

รับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

ธนาคารกรุงเทพฯ แจ้งให้นักศึกษาภาคปกติ ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ทุกวันทำการ 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 59 เป็นต้นไป
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. 

เปิดรับบัตรนักศึกษากรณีพิเศษ
***วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 59 เวลา 12.00 น. - 18.00 น.****

นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ 
5920311001 - 5920311004
5920312001 - 5920312007 
5920313001 - 5920313013


 

หน้า 4 จาก 58