ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปตารางสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องสอบ

ตารางสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องสอบ

วันสอบ ♣ ระหว่างวันที่ 13 - 26 พฤษภาคม 2560
ดูตารางสอบ ◊ ตารางสอบ

 


  

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

ลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หมายเหตุ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านสามารถยื่นคำร้องขอฟังคำชี้แจงที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พฤษภาคม 2560 นะคะ

  

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2/2560

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2/2560
กำหนดรับสมัคร ♣ วันที่ 8 - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
กำหนดสอบ ◊ วันที่ 23 - 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ประกาศ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ


การสมัคร ระบบทะเบียนการศึกษา

 

  

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน)และ(สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่1/2560

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) และ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ลการสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

ลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
หมายเหตุ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านสามารถยื่นคำร้องขอฟังคำชี้แจงที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2560 นะคะ

  

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2560
website http://reg.nida.ac.th

หมายเหตุ

ดูวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน
 

หน้า 1 จาก 58