ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Mrs.Kuenga  Choden นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 4003 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 4

  

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 3/2561

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 3/2561

ประกาศ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ดูรายละเอียด

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดูรายละเอียด
นักศึกษาต้องส่งบทสรุปสำหรับสอบปากเปล่า ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561
หมายเหตุ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน รอดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบอีกครั้งในภายหลัง และส่งบทสรุปสำหรับสอบปากเปล่าตามวันที่กำหนดด้วยนะคะ ส่วนวันสอบและวันประกาศสถานที่สอบให้ยึดตามประกาศของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะคะ

  

โครงการศึกษาดูงาน Ritsumeikan University ครั้งที่ 21

 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เข้าร่วม "โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ Ritsumeikan University ครั้งที่ 21" ระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

  • รับสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ติดต่อ คุณศรีอรุณ  ชื่นนางชี โทร. 02-7273179
  • ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  

ตารางสอบไล่ ภาค 3 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบไล่ ภาค 3 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบ ตารางสอบไล่ ภาค 3 ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
หมายเหตุ

: ตารางสอบกลางภาคและตารางสอบไล่ให้ยึดถือตามที่ประกาศใน www.econ.nida.ac.th

น หมายถึง อาคารนวมินทราธิราช / ส หมายถึง อาคารสยามบรมราชกุมารี

  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอแจ้งกำหนดการประเมินการสอนรายวิชา ประจำภาค 3/2560

ตามที่สถาบันขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาทาง Internet เพื่อนำผลไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น นั้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาของอาจารย์ ได้ที่ระบบบริการการศึกษาของสถาบัน https://reg.nida.ac.th/registrar/login.asp?avs17045251=1  ตั้งแต่วันที่ 1-19 กรกฎาคม 2561 กเว้นวิชา EX7004 ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบ Block Course สามารถประเมินการสอนได้ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

อนึ่ง  ขอเรียนว่าหากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการสอนตามกำหนด  ระบบจะ Block การเข้าดูผลการศึกษาทาง Website ของท่านประมาณ 20 วัน ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของท่าน

 

หน้า 1 จาก 60


  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ