ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 1/2561

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1/2561
ประกาศ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ

กรุณาอ่านประกาศให้ครบทุกหน้านะคะ  และแต่งตัวในวันที่มาสอบด้วยชุดสุภาพนะคะ

 

  

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) ครั้งที่ 1/2561

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 1/2561
ประกาศ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ และนอกเวลาราชการ

  

รับสมัครทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2560

ด้วยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จะรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนจค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาค 2-2560 จำนวน 2 ทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

  

ตารางสอนภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องเรียน

ตารางสอน ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องเรียน
ตารางสอน ◊ ตารางสอนภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องเรียน (น-xxxx ย่อมาจาก อาคารนวมินทราธิราช เลขตัวแรกคือเลขชั้น เลขสองตัวหลังคือเลขห้องนะคะ) ดูรายละเอียด
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถติดตามข่าวงด-เพิ่มการบรรยายได้ที่ https://www.facebook.com/gsdenidaboard/

  

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน
: ระหว่างวันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2560
เว็บสำหรับลงทะเบียน : reg.nida.ac.th
วิชาที่เปิดสอน

: ดูรายละเอียด

(หมายเหตุ : ตอนเลือกวิชาในระบบลงทะเบียน ศศ = EC / ศก = FE / ศม = ME)

 

หน้า 1 จาก 57


  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ