ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปตารางสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบ ตารางสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียด
หมายเหตุ

: ตารางสอบกลางภาคและตารางสอบไล่ให้ยึดถือตามที่ประกาศใน www.econ.nida.ac.th

น หมายถึง อาคารนวมินทราธิราช / ส หมายถึง อาคารสยามบรมราชกุมารี

  

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 5/2561

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 5/2561

ประกาศ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ดูรายละเอียด

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดูรายละเอียด
นักศึกษาต้องส่งบทสรุปสำหรับสอบปากเปล่า ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน รอดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบอีกครั้งในภายหลัง และส่งบทสรุปสำหรับสอบปากเปล่าตามวันที่กำหนดด้วยนะคะ ส่วนวันสอบและวันประกาศสถานที่สอบให้ยึดตามประกาศของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะคะ

  

นักศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ปี 2562 (ฮังการี่)


ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งเประเทศอังการีได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี่  รายละเอียนติดต่อที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

  

เปิดรับสมัคร นปร. รุ่นที่ 13 เข้ารับราชการ 30 ตำแหน่ง

การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
 

  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายคำนูณ  นรากรพิจิตร์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 4006   อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 4


 

หน้า 1 จาก 63