ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 9 (รอบที่ 3)

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 9 กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3)

ดูรายละเอียด

  

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน นอกเวลาราชการ รุ่นที่ 9 (เข้าเรียนภาค 1/2560)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน นอกเวลาราชการ รุ่นที่ 9 (เข้าเรียนภาค 1/2560)

วันปฐมนิเทศ ♣ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
กำหนดการ ◊ กำหนดการปฐมนิเทศ

 


  

ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุน ดร.ก้องเกียรติฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) ภาค 1/2560

ด้วยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เปิดรับสมัครบุคคลผู้ประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ เพื่อสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) ประจำภาค 1/2560 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ) **โดยมายื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น**

รายละเอียดสมัครขอรับทุน

Download ใบสมัคร

  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ข้อเขียน) เศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 9

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 9 ประจำภาค 1/2560

ดูรายละเอียด

 

หน้า 2 จาก 9