ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 1/2559
ประกาศรายชื่อและ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน นอกเวลาราชการ รุ่นที่ 8 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2559
สถานที่สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 11.50 น. ดูประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
  

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 (ครั้งที่ 2) ภาค 1/2559

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) ดูรายละเอียด

  

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 (รอบที่ 2)

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)  ดูรายละเอียด

  

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน(นอกวลาราชการ) ภาค 1/2559 (รอบที่ 1)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 ประจำภาค 1/2559 (รอบที่ 1)
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา : วันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 19.30 น.
สถานที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น 4
การชำระเงิน : วันที่ 14 - 18 ธันวาคม พ.ศ.2558 ที่ธนาคารกสิกรไทย/ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารไทยพาณิชย์/ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ดูประกาศผล หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

 

หน้า 8 จาก 11