ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ข้อเขียน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 ประจำภาค 1/2559

ดูรายละเอียด

  

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 1/2559
ประกาศรายชื่อและ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน นอกเวลาราชการ รุ่นที่ 8 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2559
สถานที่สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 11.50 น. ดูประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
  

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 (ครั้งที่ 2) ภาค 1/2559

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) ดูรายละเอียด

  

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 (รอบที่ 2)

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)  ดูรายละเอียด

 

หน้า 7 จาก 10