ประกาศขยายเวลารับสมัครหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ)รุ่นที่ 7 สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3/58

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงาน (สอบสัมภาษณ์) เข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3/2558)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณอุ๊ (จิตติมา) โทร. 02-7273180, 02-7273176

  

ประกาศผลสอบข้อเขียน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 ภาค 1/2558

ประกาศผลการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียด

  

ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7

ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 11.50 น. ดูรายละเอียด

  

ผลการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 (ครั้งที่ 2)

ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)  ดูรายละเอียด

 

หน้า 7 จาก 8